Aygün Tuçe Ataş Randevu

Yetişkinlere Bireysel Terapi ve Danışmanlık Hizmetleri


Kişiler gerek günlük yaşama uyumla , gerek düşünsel, duygusal davranışsal alanlarda yaşanan sorunlarla ve ya yaşadıkları psikolojik rahatsızlıklarla ilgili sıkıntı yaşayabilirler. Bu gibi durumlarda kişiye özel olarak verilen bireysel psikolojik desteğe “bireysel psikoterapi” denir. Bireysel psikoterapi sürecinde bireyin ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak, kendi hayatıyla, yaşadığı sorunla ilgili hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşabilme için uygulanan psikoterapi yönteminin teknikleri, yaklaşımları uygulanır. Merkezimizde Kognitif Davranış Terapisi, Şema terapi, Satir dönüşümsel/sistemik psikoterapi yaklaşımları uygulanmaktadır.


Bireysel psikoterapi sürecinde gizlilik ilkesi temel alınır, yüz yüze bireysel görüşme seansları düzenlenir. Seansların sıklığı, yapısı danışanla yapılan ilk görüşmeden sonra belirlenmekle birlikte genellikle 50 dakikalık, haftada bir seanslık görüşmeler planlanır.