Aygün Tuçe Ataş Randevu

Merkezimizde Uygulanan Psikolojik Testler


Psikolojik Testler Kimler Tarafından uygulanmalıdır?

Psikolojik Testler pek çok alanda tanıya yardımcı olarak kullanılan, gerekli tedavi, terapi ve ya eğitim programının hazırlanmasına çok büyük katkıları olan uygulamalardır. Yapılan yanlış,eksik bir uygulama ve ya yorumlama istenmeyen pek çok sonuca yol açabilir. Psikolojik testlerin uygulanması, yorumlanması ve raporlanması büyük bir titizlik ve özen gerektirmektedir. Bu sebeple testi uygulayacak kişinin o testle ilgili eğitimleri alarak uygulama ehliyetine ve / ve ya sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Uzmanın gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasının yanı sıra testi uygulamayla ilgili yeterli deneyime sahip olması da yorumlama açısından önem arz eder. Kişiye hangi testlerin yapılması gerektiğine -bireyin ihtiyaçları doğrultusunda- psikolog karar verir.


1) Objektif Testler


Gelişim Testleri


Denver II Gelişim Envanteri:

Ölçtügü Nitelik: Gelişimsel Değerlendirme. Kişisel-Sosyal , İnce Motor, Kaba Motor ve Dil Gelişimi.

Kimlere: 0-6 yaş


AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

Ölçtügü Nitelik: Çocugun gelişimsel düzeyini belirler. Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakim alanlarında gelişimini ölçer.

Kimlere: 0-6 yaş


Portage Gelişim Ölçeği ve Erken Eğitim Rehberi:Çocuğun gelişimsel düzeyiyle ilgili bilgi verir. Sosyal, dil, özbakım, bilişsel, fiziksel gelişimi daha detaylı şekilde inceler. Diğer gelişim testlerinden farklı olarak bebek gelişimini daha ayrıntılı ölçen bebek uyarımı bölümü vardır. Portage sadece bir gelişim ölçeği değildir. Sağlıklı gelişen ve ya gelişimsel gerilik gösteren çocuklar için erken yaşta takibi sağlayan bir programdır. Anne-babanın çocuğunu gelişimsel olarak daha sağlıklı büyütebilmesi için gereken egzersizleri, oyunlarını da içerir.

Kimlere: 0-6 yaş


Zeka, Dikkat ve Algı Testleri


WISC-R: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçegi

Ölçtügü Nitelik: Zeka. Ögrenme güçlüğü, mental retardasyon ve dikkat eksikliğini saptamaya yardımcı. Soyut düşünme, işitsel-görsel dikkat, sözel ifade becerisi, edinilmiş bilgi, toplumsal kuralları anlama ve uygulamaya koyma, muhakeme, sözel düşünme, algısal organizasyon, görsel algılama, görsel-motor koordinasyon, ögreneme hızı, kısa süreli bellek gibi zekanın pek çok yordayıcısıyla ilgili bilgi verici.

Kimlere: 6 - 16,5 yaş


Benton Görsel Bellek Testi:Göstermeli ve Çizimli olarak ikiye ayrılır.

Ölçtügü Nitelik: Görsel Bellek, Dikkat, Görsel Motor Koordinasyon

Kimlere: 8 yaş üstü herkese.


Koppitz İnsan Çizimi Testi:

Ölçtügü Nitelik: Bilişsel düzey, gelişimsel düzey, duygusal sorunlar.

Kimlere: 5 - 13 yaş.


Goodenough Harris İnsan Çizimi Testi:

Ölçtügü Nitelik: Zihinsel, gelişimsel düzey

Kimlere: 5-17 yaş.


Porteus Labirentleri Testi:

Ölçtügü Nitelik: Zihinsel düzey, görsel algılama, gündelik hayatta rastlanılan engellerden kendini koruma, gündelik yaşamdaki davranışlar, somut durumlarda temkinli davranarak ileriyi görme.

Kimlere: 5,5 - 16 yaş.


Cattel Zeka Testi:Çocuk ve yetişkin formu bulunmaktadır.

Ölçtügü Nitelik: Zeka

Kimlere: 7 - 14 yaş

Kimlere: Yetişkinlere (Üniversite Ögrencisi ve ya Mezunu Kişilere) ve çocuklara


Raven Prograsif Matrisler Testi:

Ölçtügü Nitelik: Zeka, Dikkat

Kimlere: 6-16 yaş.


Bender- Gestalt Görsel- Motor Algı Algı Testi:

Ölçtügü Nitelik: Gelişimsel Değerlendirme, Görsel-Motor beceriler,Zihinsel gelişim, organik beyin hasarı

Kimlere: 5-11 yaş.


Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi:

Ölçtügü Nitelik: Ögrenme Güçlüğü, Görsel algılama, görsel hareki koordinasyon, şekil zemin ilişkisi kurabilme, mekanda pozisyonlama.

Kimlere: 3-8 yaş.


Alexander Pratik Yetenek Testi:

Ölçtügü Nitelik: Zeka

Kimlere: 7-19 yaş.


Okula Hazır Olma


Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:

Ölçtügü Nitelik: Okula Hazır olup olmama. Okuma yazma olgunluğu, sayı olgunluğu. Dil becerileri, görsel-işitsel algılama, ince motor beceri, sayı bilgisi, talimatı izleme vb..

Kimlere: 5,5 - 6 yaş.


Alıcı Dil Becerisi


Peabody Resim Kelime Testi:

Ölçtügü Nitelik: Alıcı dil yaşi, dil becerileri

Kimlere: 3-17 yaş.


Kişilik Testleri


MMPI: Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı bir kişilik testi. Özellikle Şizofreni, bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, Somatoform Bozukluk, Öfkenin dışa vurumunu ayırt etmek.

Kimlere: 13 yaş üstü herkese.


Piers Harris’in Çocuklarda Öz Kavramı Ölçegi:

Ölçtügü Nitelik: Çocuklarin kendine yönelik düşünce, duygu ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bireyin başkalarının kendisiyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini kendi algılamalarıyla bütünleştirdiği özü, kendiliği hakkında bilgi verir. Özgüven konusunda da bilgi verir.

Kimlere: 9-16 yaş.


2) Projektif Testler


Rorschach Testi:

Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı. Düşünce süreçleri, psikotik durumların ayırd edilmesi, intihar riski, obsesif kompulsif bozukluk vb.

Kimlere: 5 yaş üstü herkese.


T.A.T.: Thematic Apperception TestGöstermeli ve Çizimli olarak ikiye ayrılır.

Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanı koymaya yardımcı. Bireysel yapısı, problemleri, çatismalari, defansları, afektler, tasarımlar, duygulanımlar hakkında bilgi verir. Nesne ilişkileri, nesne kaybı ve nesnel gerçeklikle ilgili bilgi verir.

Kimlere: 9 yaş ve üstü bireylere.


C.A.T.: Children’s Apperception Test

Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı. Çocugun kendisi için önemli figürler ve dürtülerle ilişkilerini anlama. Temel ihtiyaçların karşilanması, kardeş kıskançlığı, beslenme ve tuvalet sorunları, çocugun kendine ve dışa yönelik saldırganlığı, korkularını ve ailenin bunları ele alış biçimlerini anlamada yardımcı.

Kimlere: 3-10 yaş.


Lousia-Düss Psikanalitik Hikayeler Testi:

Ölçtügü Nitelik: Çocugu tanımaya yardımcı ve hikayede varolan kompleksleri. Anne-babay bağlılık, kardeş kıskançlığı, saldırganlık, suçluluk, kendini cezalandırma,korkular, istekleri anlamak.

Kimlere: 3-11 yaş.