Aygün Tuçe Ataş Randevu

Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı (SOBECE)


Programı Geliştirenler:
Aygün Tuçe Ataş Uzman Klinik Psikolog, Aile Terapisti
İlknur Efeçınar Psikolog, Psikodramatist


Not: Sosyal beceri çocuk eğitim programı çocuğun gereksinimine göre bireysel seans ve ya grup seansları şeklinde uygulanır.


Sosyal beceri; bireyin kendini ifade etme, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve içinde bulunduğu gruba uyum sağlama amacıyla sergilemesi gereken davranışların tümünü ifade eder.


Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar evde, okulda çeşitli uyum sorunları yaşamaktadırlar. Bu durum çocukların akademik başarılarını da etkileyebilmektedir.


Çocukluk döneminde sosyal becerilerdeki yetersizlikler ergenlik ve yetişkinlikte giderek artan davranış ve uyum sorunlarına yol açmaktadır. Yetişkinlikte iş, evlilik hayatı ve sosyal yaşam gibi alanlarda sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.


Sosyal becerilerin akran grubu içinde çalışılması oldukça önemlidir. Çünkü, grup yaşantısı toplumsal yaşamın küçük bir örneklemini oluşturur. Çocuğa daha güvenli bir ortamda korkmadan, kaygılanmadan yeni davranışlar öğrenebileceği, deneyimleyebileceği bir ortam fırsatını sunar.


Grubun konunun uzmanı kişiler tarafından yönetilmesi, grup içindeki doğru davranışların pekiştirilmesine, yanlış davranışların anında müdahale ile değiştirilmesine ve yeni davranışların cesaretlendirilerek ve eğitsel çalışmalarla kazandırılmasına olanak sağlayacaktır.


Kendi duygularını ifade eden, haklarını saldırgan olmadan girişken şekilde koruyabilen, karşısındakini dinleyen, zor durumlarla başa çıkabilen, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayan, özgüveni olan çocuklar akademik olarak daha başarılı olacak, akranları ve çevreleri tarafından kabul gören mutlu çocuklar olacaklardır.


Bu Programdan Kimler Faydalanabilir?

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Öğrenme Güçlüğü,
 • Uyum Sorunları,
 • Davranış Problemleri,
 • Sosyal Kaygı,
 • Özgüven Sorunu yaşayan çocuklar

Programda Çalışılacak Becerilere Örnekler:

 • İletişimi güçlendirme
 • Akranları ile iletişimi arttırma
 • Sosyal problem çözme becerilerini geliştirme
 • İçinde bulunduğu ortama uyum sağlama
 • Toplumsal kurallara uyma
 • Hakkını savunabilme
 • Duygularını tanıma, duygularını ifade etme
 • Öfkesini kontrol edebilme
 • Dürtüselliği kontrol etme
 • Sosyal uyumu arttırma
 • Dikkat arttırma
 • Zor durumlarla başa çıkma

Yöntem

Bu egzersizler oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri vb. kullanılarak ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak yapılacaktır.