Aygün Tuçe Ataş Randevu

Soru Cevap


Psikolojik desteği kimden alabilirim?


Psikolojik destek almak için psikiyatr, klinik psikolog veya psikoterapistle görüşebilirsiniz:

Klinik Psikolog

Klinik Psikologlar duygusal, davranışsal, bilişsel düzeyde sıkıntı yaşayan bireyleri değerlendirir ve onlara psikolojik destek verirler. Klinik psikologlar ergenlik, orta yaşlılık gibi gelişimsel dönemlere özgü yaşanan krizlerden, depresyon, kaygı bozuklukları gibi pek çok bozukluğa, okul, iş, aile yaşamında ve sosyal ilişkilerde yaşanan uyum sorunlarına kadar geniş bir yelpazeye destek verirler. Bireylere yaşadıkları sorunların çözümünde danışmanlık ve psikoterapi ile hizmet verirler. Klinik psikolog, eğitimine göre verdiği psikolojik desteği, bireysel, grup, aile-çift terapisi şeklinde verebilir. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde (Amerika, Avrupa ülkeleri gibi) klinik psikologlar tanı koyma ve tedavi etme yetkisine sahiptir.

Klinik Psikolog olmak için Psikoloji lisans eğitimi üzerine Klinik Psikoloji yüksek lisans ve /veya doktora programını tamamlamak gerekmektedir. Bunun yanında klinik psikologlar ilgilendiği/ çalıştığı alanlarla ilgili sertifikalı psikoterapi, danışmanlık, test eğitim ve süpervizyonlarına katılmalıdır. Kendini geliştirmek isteyen bir klinik psikoloğun eğitimi hayat boyu devam eden bir süreçtir. İyi bir klinik psikolog psikoloji bilimindeki gelişmeleri, yenilikleri ve araştırmaları takip etmelidir.

Pek çok klinik psikolog aldığı eğitimler ve sertifikalar dahilinde bireyleri değerlendirmek amacıyla test veya ölçekleri uygulama, yorumlama ve raporlama yetkisine sahiptir.

Klinik psikologlar aynı zamanda akademik veya uygulamalı alanda araştırmalar da yapmaktadır. Bu araştırmalardaki temel amaç insanın sağlığını, mutluluğunu, uyumunu iyileştirmek adına psikoloji bilimine hizmet etmektir. Yaşanılan psikolojik sorunları ve hangi tür yaklaşımların bu sorunların çözümünde işe yaradığını araştırmak için pek çok bilimsel araştırma yapılmaktadır.

Klinik psikologlar gerektiğinde psikiyatr ve diğer hekimler, sosyal hizmet uzmanları ve eğitim uzmanlarıyla bir arada ve işbirliği içinde çalışabilirler.

Psikiyatr

Psikiyatr Tıp Fakültesi eğitimi üzerine, psikiyatri ihtisası yapmış hekimdir. Psikiyatri uzmanları psikologlar gibi ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisi üzerine çalışırlar. Psikiyatrlar ruhsal bozukluklara eşlik eden biyolojik, sinirsel ve fizyolojik yani organik süreçleri incelediklerinden tedavideki farmakoloji yaklaşımıyla ağırlıkla ilaçla tedaviye yönelirler. Psikiyatri uzmanlığının üzerine psikoterapi eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayan psikiyatrlar psikoterapist olarak da çalışırlar. Ayrıca akademik veya uygulamalı alanda bilimsel araştırmalar yapan pek çok psikiyatr da bulunmaktadır.

Psikoterapist

Psikoterapist, psikoloji, psikiyatri veya psikolojik danışmanlık gibi eğitimlerin üzerine belirli bir psikoterapi yaklaşımıyla (kognitif terapi, psikodinamik terapi, psikoanalitik terapi gibi) ilgili olarak yıllar süren teorik ve uyulamaya dayalı eğitimlerini tamamlayıp, sertifikalar edinip psikoterapist tanımını bağlı oldukları dernek ya da enstitü aracılığı ile edinmiş kişidir.

Aile-Çift Psikoterapisti belirli şekilde aile ve/ ve ya çift psikoterapisiyle ilgili yıllar süren teorik eğitim ve süpervizyon çalışmalarına katılan, bunlardan geçip ailelere, çiftlere psikoterapi uygulama hakkını, bağlı oldukları dernek ya da enstitü aracılığı ile edinmiş kişidir.