Aygün Tuçe Ataş Randevu

Psikoterapi Nedir?


Uzman Klinik Psikolog
Aygün Tuçe Ataş


Psikoterapi psikolojik sorun ve rahatsızlıklarda yaşanan sorunları sözel etkileşim yoluyla çözme işlemidir. Psikolojik sıkıntı durumlarında, bilimsel bir kuram ışığında, bir uzmandan alınan, çok çeşitli yöntemleri içeren, yapılandırılmış ruhsal destek alma süreci psikoterapi olarak adlandırılır. Yaşamımızda karşılaştığımız pek çok sorunda çevremizi, çevremizdekileri değiştirmek olanağı yoktur. Psikoterapi esnasında kişinin içinde yaşadığı çevre değişmese bile, bireyin yaşadığı olaylarla başa çıkışı güçlendirilir.


Psikoterapi danışanla, psikoterapist arasında bir takım oyunu gibidir. Terapistin gelen kişiye uyguladığı değil birlikte bir takım halinde ilerlenen bir süreçtir. Kişinin kendi kendisinin terapisti olmayı öğrenme sürecidir de diyebiliriz. Terapi, yaşanan sıkıntıların kişiyi nasıl ve ne biçimde etkilediğinin keşfedildiği, bunların çözümünü terapistle birlikte bulduğu ve uyguladığı bir süreçtir. Psikoterapi pek çok psikolojik bozukluk için oldukça etkili şekilde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Psikoterapide kişinin her türlü dalgaya, rüzgara, fırtınaya karşın kendi gemisini yürütebilmesi sağlanır, psikoterapist de kılavuz kaptandır aslında.


Psikoterapi ne değildir?

  • Psikoterapi, tavsiye-öğüt verme değildir.
  • Sürekli kendini iyi ve rahat hissetme değildir.
  • Danışanın çocukluğunu anlattığı terapistin de sadece dinlediği bir süreç değildir.
  • Karşılıklı sohbet etmek değildir.

Psikoterapi kişilerin yaşadıkları sorunlar karşısında yeni çözüm yolları bulma becerileri geliştirdikleri bir değişim ve gelişim sürecidir.


Psikoterapi esnasında, danışan ve terapist hedefleri belirler, bu hedeflere ulaşmak için seanslara düzenli devam etmek, seans içinde aktif katılımda bulunmak önemlidir.


Psikoterapi, belli bir kuram ışığında yıllar süren eğitim ve süpervizyon sürecinden geçmiş ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanır. Kognitif Davranış Terapisi, Psikoanalitik Terapiler, Varoluşçu Terapiler, Şema Terapi gibi pek çok terapi türü vardır.


Kognitif Davranış Terapisi ciddi bir bilimsel altyapısı olan, etkinliği 400’den fazla araştırmayla kanıtlanmış bir psikoterapi türüdür. Kognitif Davranış Terapisi özellikle kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, çocukluk, ergenlik çağı sorunları gibi pek çok alanda etkili olduğu bilimsel araştırmalarca kanıtlanmış bir terapi türüdür.