Aygün Tuçe Ataş Randevu

Psikiyatr


Psikiyatrlar Tıp Fakültesi eğitimi üzerine, psikiyatri ihtisası yapmış hekimlerdir. Psikiyatri uzmanları ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisiyle ilgili çalışırlar. Psikiyatri hekimleri genellikle ruhsal bozuklukların temelinde organik nedenlerin yattığına inandıklarından hastalarını ilaç vb. yöntemlerle tedavi ederler. Psikiyatri uzmanlığının üzerine psikoterapi eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayan psikiyatrlar psikoterapist olarak da çalışabilirler. Ayrıca akademik ve ya uygulamalı alanda bilimsel araştırmalar yapan pek çok psikiyatr da bulunmaktadır.