Aygün Tuçe Ataş Randevu

Özgeçmiş


Uzman Klinik Psikolog
Aygün Tuçe Ataş

  Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini edinerek uzmanlık ünvanı almaya hak kazanmıştır. Psikoterapi alanındaki çalışmalarını Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapisi ve EMDR (Sistematik Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) üzerine yoğunlaştırmıştır. Kognitif davranış terapisi çalışmaları Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından sertifikalandırılmış ve diplomat statüsünde akademiye kabul edilmiştir. Kendisine 2014 yılında EFPA (Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonu) tarafından Europsy (Avrupa Psikoloji Sertifikasyonu) belgesi verilmiştir. Üç sene süren Aile Terapisi eğitimlerini tamamlayarak Satir Institute of the Pacific onaylı Aile Terapisti ünvanına  sahip olmuştur. Bunun yanı sıra Şema Terapi ve Oyun Terapisi eğitimlerini almıştır. Psikoterapi çalışmalarının yanı sıra birçok eğitim ve sağlık kurumunda seminerler düzenlemiş ve üniversitelerin Psikoloji bölümlerinde dersler vermiştir. Habitat Psikoloji Merkezi'ni kurmuş ve çalışmalarını burada sürdürmektedir. Bir meslektaşıyla birlikte geliştirdiği eğitsel terapi programı olan SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) ile ilgili çocuklara ve ruh sağlığı uzmanlarına eğitimler vermeye ve araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Çocuklar için Gerçek Yaşam Becerileri ve SOBECE uygulama kitaplarının  yazarlarındandır. Evlidir ve iki çocuk annesidir.

    Klinik çalışma alanlarından bazıları kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, sosyal kaygı, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, kızgınlık-öfke, bağlanma sorunları,  zihinsel-gelişimsel-ruhsal değerlendirme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü,  okula uyum sorunları, aile içi iletişim sorunları olarak sıralanabilir.

    Habitat Psikoloji’yi kurmadan önce özel bir psikiyatri merkezinde yetişkinlere ve gençlere yönelik ağırlıklı olarak kognitif davranış terapisi yönelimli çalışmıştır. Ayrıca çocuk ve ailelerle, oyun terapisi ve aile terapisi yönelimli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda İstanbul’da bulunan çeşitli rehabilitasyon ve özel eğitim kurumlarında gelişimsel gerilik, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, fiziksel-zihinsel gerilik vb. sorunları yaşayan çocuklarla değerlendirme ve terapi çalışmalarını yürütürken, eş zamanlı olarak ebeveynleriyle de sıklıkla görülen depresyon ve kaygı bozukluklarına yönelik terapi çalışmaları kapsamında aile danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir. 

    Türk Psikologlar Derneği’nde tarafından verilen WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği IV), Denver II Gelişim Envanteri, MMPI gibi test eğitimlerini alarak bu testleri sertifikalı olarak uygulama yetkisine sahip olmuştur. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden ise toplam 3 yıl süren Rorschach ve T.A.T. (Thematic Aperception Test) eğitimlerini almıştır. Bunun dışında farklı uzmanlardan gelişimsel, zihinsel ve ruhsal değerlendirmeye yönelik birçok test eğitimine katılmıştır ve uzun süredir çalıştığı kurumlarda bu testleri uygulamıştır.

    Türk Psikologlar Derneği asil üyesidir ve dört sene boyunca İstanbul şube yönetim kurulunda görev yapmıştır. ACT (Academy of Cognitive Therapy) diplomat üyesidir. EMDR Derneği ve Kognitif Davranış Terapileri Derneği üyesidir.  

 

 

Uluslararası Terapi Sertifikasyonları:

Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından onaylı  Kognitif Terapisttir (2012)

European Certificate in Psychology (EuroPsy) Avrupa Psikoloji Birliği Onaylı Klinik Psikolog (2014)

Satir Institute of The Pacific onaylı Aile Terapisti (2010)

 

 

Eğitimler:

 

Kognitif Davranış Terapisi:

Kognitif  Davranış Terapisi Eğitim ve Süpervizyon (Kognitif Davranış Terapileri Derneği, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur 2004-2007)

Çocuklarda ve Gençlerde BDT Uygulamaları: Yaratıcı Teknikler (Maria Ceu Salvador, Ph.D., 2005)

Endişe ve Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Psikososyal Tedavisi(Prof. Tom Borkovec, 2005)

Çocuklarda ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler: Anksiyete, Depresyon

 ve Dürtüselliğin Tedavisi (Prof. Philip C. Kendall, 2005)                 

Kişilik Bozukluklarında Kognitif Davranış Terapileri (Arthur Freeman, Ph.D., 2006)

Çocukta Kognitif Davranış Terapisi Uygulamaları ve Agresyonu Azaltmakta Kontrol Becerilerinin Kazandırılması (Prof. Tammie Ronen, 2007)

Güçlü Bir Terapötik Değişim Aracı Olarak Ev Ödevleri: Ev Ödevlerine Uyum Nasıl Artırılabilir? Zor Vakalarda Ev Ödevleri (Nikolaos Kazantzis,Ph.D.,2008)

Tedavisi Güç Mü? Artık Değil! OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) Tedavisinde BDT (Adam Radomsky,Ph. D., 2008)

Tedavisinde Zorluk Çekilen ve İntihar Eğilimi Olan Hastalarda Diyalektik Davranış Tedavileri (Kelly Koerner, Ph.D., 2009)

KDT Eğitim Kamp:Temel Klinik Beceriler (Christine A. Padesky,Ph.D., 2010)

Treatment Resistant Anxiety: Using Roadblocks as Opportunities for Change (Robert Leahy,Ph.D., 2011)

When Basics Don’t Work: Working with Complex Cases (Judith Beck, Ph.D., 2011)

Farkındalık Terapileri – Zihnin İçindeki Beden (2013)

MINDFULNESS Terapistler için Farkındalık Eğitimi: Bilinçli Farkındalık Tekniği’nin Terapötik Kullanımı (yard.Doç.Dr. Meltem Üstündağ Budak, 2016)

Obsesyonlar ve Kompulsiyonlar: Eski Soruna Yeni Tedavi (David A. Clark,2019)

 

EMDR Eğitimleri:

EMDR Part 1 (DBE, 2017)

EMDR Part 2 (DBE, 2018)

EMDR ve Bilişsel Müdahaleler (EMDR Derneği,2018)

EMDR ile Yetişkinlerle Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak (DBE, 2019)

EMDR R-TEP Protokolü (Asena Yurtsever, 2020,online)

İnternet Tabanlı Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Online EMDR (Şirin Atçeken,2020,online)

 

Aile Terapisi:

Aile Terapisi Eğitim ve Süpervizyon (Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü, 2007-2010)

Aile Danışmanlığı Sertifikası (450 saatlik eğitim, İZÜSEM)

Aile Danışmanlığı (Petad, 2015)

Aile Psikolojisi (Türk Psikologlar Derneği, 2004)

Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Terapide Bireyler ve Ailelerle Çalisma (Kathlyne Maki- Banmen, MA,RCC, 2007)

Satir  Modeli: Çift Terapisi: Benzerlik ve Farklılıklarla Uyumlu Bir Şekilde Çalisma (Kathlyne Maki-Banmen, MA,RCC,2008)

Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Terapide Ailelerle Çalisma (Kathlyne Maki-Banmen, MA,RCC,2009)

Öfkeyi Dönüştürmek (Kathlyne Maki-Banmen, MA,RCC,2011)

 

Şema Terapisi:

Şema Terapi: Model ve Teknikler (Psikonet, 2006)

Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi (Jeffrey Young, Ph. D., 2006)

Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları (Psikonet, 2012)

 

Oyun Terapisi:

Deneyimsel Oyun Terapisi  Düzey I (Byron Norton ve Carol Norton, 2009)

Deneyimsel Oyun Terapisi Düzey II (Byron Norton ve Carol Norton, 2011)

Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi  (2004)

 

Çocuklara Yönelik Eğitim Programları:

Temel Portage Eğitimi: (0-6 yaş arası çocuklarda gelişimsel değerlendirme  ve  eğitim, Dr. Ender Marangoz,2008 )

İletişim Becerilerinin Ögretimi (Aktif Özel Eğitim Derneği,2009)

PECS Picture Exchange Communication System (Aktif Özel Eğitim Derneği,2009)

 

Türk Psikologlar Derneği Eğitimleri:

Aile Psikolojisi

Yetişkin Psikopatolojisi ve Etkin Terapiler

Dil Bozuklukları

Kızgınlık ve Çatışmalarla Yaşam

Narsizm ve Psikopatolojisi

Çocuk – Aile Psikososyal Değerlendirme

 

Psikolojik Test Eğitimleri:

WISC IV: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 4. Sürümü (Türk Psikologlar Derneği)

WISC-R :  Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (Türk Psikologlar Derneği)

Denver II Gelişim Envanteri (Türk Psikologlar Derneği)

Rorschach Testi (Psikanalitik Yorumu: Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2 yıl)

Rorschach Testi (Exner Yorumu: Doğuş Üniversitesi)

MMPI : Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri  (Türk Psikologlar Derneği)

T.A.T.: Thematic Aperception Test (Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 1 yıl)

C.A.T. :Children Apperception Test

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi (Doğuş Üniversitesi)

Çocuk Masalları Testi FTT (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)

Porteus Labirentleri (Dolambaçlı Yollar) Testi

Good Enough (İnsan Resmi Çizme) Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Peabody Resim Kelime Testi

Alexander Pratik Yetenek Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

BİLNOT Bataryası Kapsamındaki 7 Nöropsikolojik Test (Hacettepe Üniversitesi):

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi

Wisconsin Kart Eşleme Testi

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi

Stroop Testi

Sayı Dizisi Ögrenme Testi

Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi

İşaretleme Testi

 

Kongreler, Seminerler ve Çalıştaylar:

  1. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (2000)

VII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (2001, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi)

  1. Kadın Sağlığı Sempozyumu(2001)

XVIth Conference of European Psychology Students (2002)

XII. Ulusal Psikoloji Kongresi (2002)

Otizm Sempozyumu (2003)

III. Türk-Fransız Rorschach Günleri (2003)

VII. Bahar Sempozyumu (2004)

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi (2004)

İstanbul Psikanaliz Derneği Gençlik Üzerine Tartışmalar VI (2005)

Şema Terapi Sempozyumu (2006) 

  1. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Kongresi (2007)

XII. Ergen Günleri Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar (2007)

  1. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Kongresi (2009)

VIIth  International Congress of Cognitive Psychotherapy (2011)

III. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği  Kongresi (2013)

29.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (2019)