Aygün Tuçe Ataş Randevu

Özgeçmiş


Aygün Tuçe Ataş - Uzman Klinik Psikolog

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini edinerek uzmanlık ünvanı almaya hak kazanmıştır. Psikoterapi alanındaki çalışmalarını Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapisi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaları Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından sertifikalandırılmış ve diplomat statüsünde akademiye kabul edilmiştir. Kendisine 2014 yılında EFPA (Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonu) tarafından Europsy (Avrupa Psikoloji Sertifikasyonu) belgesi verilmiştir. Üç sene süren Aile Terapisi eğitimlerini tamamlayarak Satir Institute of the Pacific onaylı Aile Terapisti ünvanına da sahip olmuştur. EMDR (Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisinin uygulayıcısıdır. Bunun yanı sıra Şema Terapi ve Oyun Terapisi eğitimlerini almıştır. Psikoterapi çalışmalarının yanı sıra birçok eğitim ve sağlık kurumunda seminerler düzenlemiş ve üniversitelerin Psikoloji bölümlerinde dersler vermiştir. Sekoya Psikoloji’nin kurucularından biridir ve çalışmalarını burada sürdürmektedir. Bir meslektaşıyla birlikte geliştirdiği eğitsel terapi programı olan SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) ile ilgili çocuklara ve ruh sağlığı uzmanlarına eğitimler vermeye ve araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Çocuklar için Gerçek Yaşam Becerileri kitabının yazarlarındandır. Evlidir ve iki çocuk annesidir.

Klinik çalışma alanlarından bazıları kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, sosyal kaygı, depresyon, kızgınlık-öfke, zihinsel-gelişimsel-ruhsal değerlendirme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, okula uyum sorunları, aile içi iletişim sorunları olarak sıralanabilir.

Sekoya Psikoloji’yi kurmadan önce özel bir psikiyatri merkezinde yetişkinlere ve gençlere yönelik ağırlıklı olarak kognitif davranış terapisi yönelimli çalışmıştır. Ayrıca çocuk ve ailelerle, oyun terapisi ve aile terapisi yönelimli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda İstanbul’da bulunan çeşitli rehabilitasyon ve özel eğitim kurumlarında gelişimsel gerilik, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, fiziksel-zihinsel gerilik vb. sorunları yaşayan çocuklarla değerlendirme ve terapi çalışmalarını yürütürken, eş zamanlı olarak ebeveynleriyle de sıklıkla görülen depresyon ve kaygı bozukluklarına yönelik terapi çalışmaları kapsamında aile danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Türk Psikologlar Derneği’nde tarafından verilen WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği IV), Denver II Gelişim Envanteri, MMPI gibi test eğitimlerini alarak bu testleri sertifikalı olarak uygulama yetkisine sahip olmuştur. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden ise toplam 3 yıl süren Rorschach ve T.A.T. (Thematic Aperception Test) eğitimlerini almıştır. Bunun dışında farklı uzmanlardan gelişimsel, zihinsel ve ruhsal değerlendirmeye yönelik birçok test eğitimine katılmıştır ve uzun süredir çalıştığı kurumlarda bu testleri uygulamaktadır.

Türk Psikologlar Derneği asil üyesidir ve dört sene boyunca İstanbul şube yönetim kurulunda görev yapmıştır. ACT (Academy of Cognitive Therapy) diplomat üyesidir. Çift ve Aile Terapileri Derneği, EMDR Derneği ve Kognitif Davranış Terapileri Derneği üyesidir.


Kognitif Davranış Terapisi Eğitimleri:


 • Kognitif Davranış Terapisi Eğitim ve Süpervizyon (Kognitif Davranış Terapileri Derneği, 2004-2007)
 • Çocuklarda ve Gençlerde BDT Uygulamaları: Yaratıcı Teknikler (Maria Ceu Salvador, Ph.D., 2005)
 • Endişe ve Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Psikososyal Tedavisi(Prof. Tom Borkovec, 2005)
 • Çocuklarda ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler: Anksiyete, Depresyon ve Dürtüselliğin Tedavisi (Prof. Philip C. Kendall, 2005)
 • Kişilik Bozukluklarında Kognitif Davranış Terapileri (Arthur Freeman, Ph.D., 2006)
 • Çocukta Kognitif Davranış Terapisi Uygulamaları ve Agresyonu Azaltmakta Kontrol Becerilerinin Kazandırılması (Prof. Tammie Ronen, 2007)
 • Güçlü Bir Terapötik Değişim Aracı Olarak Ev Ödevleri: Ev Ödevlerine Uyum Nasıl Artırılabilir? Zor Vakalarda Ev Ödevleri (Nikolaos Kazantzis,Ph.D.,2008)
 • Tedavisi Güç Mü? Artık Değil! OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) Tedavisinde BDT (Adam Radomsky,Ph. D. 2008)
 • Tedavisinde Zorluk Çekilen ve İntihar Eğilimi Olan Hastalarda Diyalektik Davranış Tedavileri (Kelly Koerner, Ph.D. 2009)
 • KDT Eğitim Kamp:Temel Klinik Beceriler (Christine A. Padesky,Ph.D. 2010)
 • Treatment Resistant Anxiety: Using Roadblocks as Opportunities for Change (Robert Leahy, 2011)
 • When Basics Don’t Work: Working with Complex Cases (Judith Beck, 2011)

Aile Terapisi Eğitimleri:


 • Aile Terapisi Eğitim ve Süpervizyon (Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü, 2007-2010)
 • Aile Psikolojisi (Türk Psikologlar Derneği, 2004)
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Terapide Bireyler ve Ailelerle Çalisma (Kathlyne Maki- Banmen, MA,RCC, 2007)
 • Satir Modeli: Çift Terapisi: Benzerlik ve Farklılıklarla Uyumlu Bir Şekilde Çalisma (Kathlyne Maki-Banmen, MA,RCC,2008)
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Terapide Ailelerle Çalisma (Kathlyne Maki-Banmen, MA,RCC,2009)
 • Öfkeyi Dönüştürmek (Kathlyne Maki-Banmen, MA,RCC,2011)

Şema Terapisi Eğitimleri:


 • Şema Terapi: Model ve Teknikler (Psikonet, 2006)
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi (Jeffrey Young, Ph. D., 2006)
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları (Psikonet, 2012)

Uyguladığı Psikolojik Testler:


 • WISC-IV: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 4
 • WISC-R : Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği
 • Denver II Gelişim Envanteri
 • Rorschach Testi
 • MMPI : Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • T.A.T.: Thematic Apperception Test
 • C.A.T. :Children Apperception Test
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Porteus Labirentleri (Dolambaçlı Yollar) Testi
 • Goodenough Harris (İnsan Resmi Çizimi) Testi
 • Koppitz İnsan Çizimi Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Alexander Pratik Yetenek Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Kongreler, Seminerler ve Çalistaylar:


 • VI. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (2000)
 • VII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (2001, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • I. Kadın Sağlığı Sempozyumu(2001)
 • XVI th Conference of European Psychology Students (2002)
 • XII. Ulusal Psikoloji Kongresi (2002)
 • Otizm Sempozyumu (2003)
 • III. Türk-Fransız Rorschach Günleri (2003)
 • VII. Bahar Sempozyumu (2004)
 • XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi (2004)
 • İstanbul Psikanaliz Derneği Gençlik Üzerine Tartışmalar VI (2005)
 • Şema Terapi Sempozyumu (2006)
 • Borderline-Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları (2006)
 • I. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Kongresi (2007)
 • XII. Ergen Günleri Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar (2007)
 • II. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Kongresi (2009)
 • VIIth International Congress of Cognitive Psychotherapy (2011)

Çocuklara Yönelik Eğitim Programları:


 • Temel Portage Eğitimi: (0-6 yaş arası çocuklarda gelişimsel değerlendirme ve eğitim, Dr. Ender Marangoz,2008 )
 • İletişim Becerilerinin Ögretimi (Aktif Özel Eğitim Derneği,2009)
 • PECS Picture Exchange Communication System (Aktif Özel Eğitim Derneği,2009)