Aygün Tuçe Ataş Randevu

Öğrenme Güçlüğü


Uzman Klinik Psikolog
Aygün Tuçe Ataş


Öğrenme güçlüğü, çocuğun zihinsel becerileri, eğitim olanakları ile okul başarısının uyumlu olmaması durumunda düşünülür. Çocuğun yaşı, zihinsel düzeyi ve aldığım eğitim göz önünde bulundurulduğunda okumasının, matematik becerilerinin ve ya yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında kalmasıyla öğrenme güçlüğü tanısı konulur. Okuma, yazma, matematik, akıl yürütme gibi farklı alanlarda ortaya çıkabilir. Öğrenme güçlüğü olan çouklar genellikle normal veya parlak zekaya sahip çocuklardır. Buna rağmen okul derslerini öğrenmekte zorlanırlar ve desteğe gereksinim hissederler. Zaman zaman dikkat konusunda da sıkıntı yaşarlar. Çocukta görsel algılamada, dokunsal algılamada, kavramsal algılamada, ince motor becerilerde de sorunlar ortaya çıkar. Çeşitli bellek sorunları da buna eşlik edebilir.


Öğrenme güçlüğü söz konusu ise bilginin alınması, işlenmesi ve tekrar üretilmesinde sorun vardır.


Öğrenme güçlüğünün türleri:


  • Okuma bozukluğu (Disleksi)
  • Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi)
  • Matematik bozukluğu (Discalculi)

Öğrenme güçlüğünü tespit etmek için, uzmanın klinik değerlendirme yapması, gerekli psikolojik testler ve zeka testlerini uygulaması, aileden ve okuldan bilgi alarak değerlendirme yapması gerekmektedir.


Bazen herhangi bir alanda öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun diğer beceri alanlarında gelişmiş yetenekleri olabilir. Örneğin işitsel-dilsel alanda öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun görsel alandaki becerileri yaşıtlarından üstün olabilir. Çocuğun daha geride olan becerilerinin ve varsa üstün becerilerinin gerekli testlerle tespit edilerek, öğrenmekte zorlandığı şeyleri daha kolay şekilde öğrenmesi sağlanabilmektedir.


Öğrenme güçlüğüne okula uyum sorunları, dikkat eksikliği, duygusal sorunlar, kaygı bozuklukları, akran ilişkilerinde zorluklar gibi problemler eşlik edebilir.


Çocukta öğrenme güçlüğü var ise, ailenin konunun uzmanından, uygun tedavi yaklaşımlarıyla ilgili destek alması gerekmektedir.