Aygün Tuçe Ataş Randevu

Klinik Psikolog


Klinik Psikologlar duygusal, davranışsal, bilişsel düzeyde sıkıntı yaşayan bireyleri değerlendirir ve onlara psikolojik destek verirler. Klinik psikologlar ergenlik, orta yaşlılık gibi gelişimsel dönemlere özgü yaşanan krizlerden, depresyon, kaygı bozuklukları gibi pek çok bozukluğa , okul, iş, aile, sosyal ilişkilerde yaşanan uyum sorunlarına kadar geniş bir yelpazeye destek verirler. Bireylere yaşadıkları sorunların çözümünde danışmanlık, psikoterapi gibi yaklaşımlarla hizmet verirler. Klinik psikolog eğitimine göre verdiği psikolojik desteği, bireysel, grup, aile-çift terapisi şeklinde verebilir. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde (Amerika, Avrupa ülkeleri gibi) klinik psikologlar tanı koyma ve tedavi etme yetkisine sahiptir.


Klinik Psikolog olmak için Psikoloji lisans eğitimi üzerine “klinik Psikoloji” yüksek lisans ve /ve ya doktora programını tamamlamak gerekmektedir. Bunun yanında klinik psikologlar ilgilendiği/çalıştığı alanlarla ilgili sertifikalı psikoterapi, danışmanlık, test eğitim ve süpervizyonlarına katılmalıdır. Kendini geliştirmek isteyen bir klinik psikoloğun eğitimi, hayat boyu devam eden bir süreçtir. İyi bir klinik psikolog psikoloji bilimindeki gelişmeleri, yenilikleri, araştırmaları takip etmelidir.


Pek çok klinik psikolog aldığı eğitimler ve sertifikalar dahilinde bireyleri değerlendirmek amacıyla test ve ya ölçekleri uygulama, yorumlama yetkisine sahiptir.


Klinik psikologlar aynı zamanda akademik ve ya uygulamalı alanda araştırmalar da yapmaktadır. Bu araştırmalardaki temel amaç insanın sağlığını, mutluluğunu, uyumunu iyileştirmek adına psikoloji bilimine hizmet etmektir. Yaşanılan psikolojik sorunları ve hangi tür yaklaşımların bu sorunların çözümünde işe yaradığını araştırmak için pek çok bilimsel araştırma yapılmaktadır.


Klinik psikologlar gerektiğinde psikiyatr ve diğer hekimler, sosyal hizmet uzmanı, eğitim uzmanlarıyla bir arada ve ya işbirliği içinde çalışabilirler.