Aygün Tuçe Ataş Randevu

Dikkat Eksikliği Tedavisi


Uzman Klinik Psikolog
Aygün Tuçe Ataş

Dikkat eksiliği hiperaktivite bozukluğu, tedavisi mutlaka yapılması gereken bir bozukluktur. Tedavi edilmediği takdirde davranış sorunları ve okul başarısızlıkları devam edecektir. Tedavi açısından erken tanı ve erken müdahalelerin önemi büyüktür. Dikkat eksiliği tedavisinde çocuğa özel en uygun tedavi yöntemleri seçilmeli ve uygulanmalıdır.


Dikkat eksiliği tedavisi için aşağıdaki yöntemler uygulanır:


  • Davranışçı terapiler (davranış değiştirme programları)
  • Kognitif stratejilere dayalı terapiler
  • Özel eğitim (eğitsel tedavi , dikkat artırıcı egzersizler)
  • Aile danışmanlığı
  • Sosyal beceri eğitimi
  • İlaç tedavisi

Davranışçı terapi, var olan uyum bozucu, olumsuz davranışları ortadan kaldırarak yerine yeni ve olumlu davranışın konulmasını sağlayan, ödül ve yaptırım sistemlerini de içeren bir yöntemler bütünüdür. Öğrenme ilkelerinin davranış bozukluğunu gidermek için kullanılmasını içerir.


Davranışçı terapide öncelikle davranış analizi yapılır, çocuğun problem davranışı nerede, ne zaman, kiminleyken ortaya çıkar, davranış öncesinde ne olur, davranış sonunda çocuk ne elde eder gibi. Davranış öncesi uyaranlar ve ya davranışın sonucu değiştirilerek çocuğun davranışları yeniden şekillendirilir . Ödül ve yaptırım sistemi uygulanır, simgesel ödül biriktirme, puan sistemi, mola zamanı, davranışsal kontrat gibi pek çok yöntemi vardır. Pek çok bilimsel araştırma dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda davranışçı yöntemlerin oldukça etkili olduğunu göstermektedir.


Dikkat eksiliği tedavisi için çocuğun kendini yönetme becerilerini arttıran kognitif stratejilere dayalı terapiler de uygulanır. Çocuk kendi dikkatini nasıl gözlemleyeceğini, arttıracağını öğrenir, analitik düşünmeyi öğrenerek, bir sorunla karşılaştığında, onu nasıl çözebileceğini ve ya kendini nasıl durdurabileceğini öğrenir.


Dikkat eksikliği olan çocuğa gittikleri okullara ek olarak bir takım özel eğitimler verilmesi gerekmektedir. Eğitim programı dikkat eksikliği olan çocuğa özel olmalıdır. Onun dikkat özelliklerine, dikkatinin güçlü ve zayıf yanlarına göre düzenlenmelidir. Dikkatini odaklamasını sağlayan, dikkat süresini arttıran egzersizler yapılır. Bu egzersizlerle birlikte çocuğun işitsel dikkati, görsel dikkati arttırılır.


Dikkat eksikliği yaşayan çocuğa, ailenin uygun şekilde yaklaşması, doğru tutumları sergileyebilmesi için aile danışmanlığı alması gerekmektedir.


Dikkat eksiliği tedavisinde sosyal beceri eğitimi de önemli faydalar sağlamaktadır. Sosyal beceri eğitimi, bireyin içinde bulunduğu gruba uyum sağlamasını, toplumsal kurallara uymasını, kendini ifade edebilmesini sağlar. Sosyal beceri eğitimiyle, kurallara uymayı, akranlarıyla iyi geçinmeyi , arkadaş olmayı, dürtüselliğini denetleyebilmeyi, öfkesini kontrol edebilmeyi, duygularını uygun şekilde ifade etmeyi, zor durumlarla başa çıkabilmeyi öğrenir.


Pek çok araştırma, başta multimodel treatment study (çoklu tedavi yöntemlerinin araştırıldığı dünyadan yankı uyandıran araştırma) kombine tedavi denilen davranışsal müdahaleler ve ilaç tedavisinin birlikte kullanılmasını en etkili tedavi olduğunu kanıtlamaktadır.