Aygün Tuçe Ataş Randevu

Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu


Uzman Klinik Psikolog
Aygün Tuçe Ataş


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan akademik becerileri, sosyal becerileri olumsuz yönde etkileyen dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitiyle belirgin gelişimsel bir bozukluktur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda şunlar gözlenir:


  • Dikkat bozukluğu
  • Dürtüsel davranma
  • Aşırı hareketlilik (grafik)

Dikkat eksiliği hiperaktivite bozukluğunun 3 çeşidi vardır.


  • Birleşik tip, dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitenin önde olduğu tip.
  • Dikkatsizliğin önde geldiği tip.
  • Hiperaktivite ve dürtüselliğin önde geldiği tip.

Aklımıza gelen bir şeyi yapmadan önce bunun uygun olup olmadığına karar verebilmek için öncelikle yanıtımızı belirli bir süre boyunca durdurmamız gerekir. Bu sistemin iyi çalışması için birden fazla sistemin uyumlu çalışması gerekir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda bu sistem sorunludur. Kısaca, dikkat eksikliği olan çocuklar kendilerine dur-düşün- yap komutunu vermekte ve uygulamakta güçlük çekerler.


Dikkatsizlik, dikkatini ayrıntılara, yaptığı işe verememe, okul ödevlerinde ve diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapma, dikkatin kolay dağılması, yönergeleri izlemede, verilen görevleri tamamlamada güçlük, unutkanlık, dinlemede güçlük ve zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınma gibi belirtilerle kendini gösterir.


Hiperaktivite ve dürtüsellik, yerinde duramama, aşırı hareketlilik, ellerin ayakları kıpır kıpır olması, çok konuşma, oturmakta güçlük çekme, sırasını beklemekte güçlük çekme, sırasını beklemekte güçlük, isteklerini ertelemekte güçlük, başkasının sözünü kesme ve sakin kalmakta güçlük gibi belirtilerle kendini gösterir.


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna okula uyum sorunları, akademik başarısızlık, akran ilişkilerinde, aile içi ilişkilerde sorunlar eşlik edebilir.


Dikkat eksikiği hiperaktivite bozukluğu tedavi edilmesi gereken bir bozukluktur, davranışçı terapiler, dikkat egzersizlerinin verildiği eğitimler ve ilaç tedavisi gibi pek çok tedavi türü vardır. Doğru tedavi yöntemlerinin seçilmesiyle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun yol açtığı güçlükler büyük oranda aşılabilir.