Aygün Tuçe Ataş Randevu

Çocukta Sosyal Gelişim


Uzman Klinik Psikolog
Aygün Tuçe Ataş

Çocuk sosyal olarak nasıl davranması gerektiğini çevresindeki insanların davranışlarını gözleyerek öğrenir.


Sosyal toplumsal bir çocuk, sosyal gelişimin 3 ölçütüne uyan kişidir diyebiliriz. Bunlar:


  • Çocuk onaylanmış tarzda davranır.
  • Toplumun düzenine uygun rolünü oynar.
  • Diğer insanlara karşı kabul edilebilir davranışları vardır.

Elbette çocuğun uyum sağlayacağı kültürel normlar içinde yaşadığı kültüre göre değişiklik gösterilir. Bir kültürde onaylanan bir davranış başka bir kültürde dışlanmaya sebep olabilir. Çocuğun gelişimi sırasında önemli olan çocuğun içinde yaşadığı topluma, kültüre uygun davranışları sergilemesidir.


Sosyal kişi, başkaları ile beraber olmayı seven kişidir.Sosyal katılımların az olduğu yerlerde yetiştirilen çocuklar sosyal açıdan, sosyal fırsatlar verilen çocuklardan daha az olgun olmaktadır.


Sosyal ilişkilerin azlığı,çocukları daha az sosyalleşme gerektiren televizyon izleme, bilgisayar oyunları oynama v.b. aktivitelere iter.Bunların gereğinden fazla olması çocuğun sosyal gelişimi açısından zarar verici olabilir.


Çocuk sosyal davranışlarını, taklit ederek çevresindeki kişilerden öğrenir.Eğer çocuk özdeşleşmek için doğru kişiyi bulamazsa,yanlış örnekleri taklit etmeye başlayabilir. Bu şekilde de sosyal bakımdan kabul görmeyen davranışları öğrenmiş olur.


Sosyal Olmak İçin Gereken Zaman


Sosyal bir insan olmayı öğrenme hemen olmaz. Çocuk sosyal olmayı aşama aşama öğrenir.Bazen hızlı bir gelişme,hiç gelişmenin olmadığı bir dönem tarafından takip edilir.


Çocuk doğuştan içe dönük ya da dışa dönük değildir. Mutluluk veren sosyal deneyimler çocuğun deneyimlerini tekrar etmeye teşvik eder.Tam tersi olarak mutsuzluk veren sosyal deneyimler ise, çocuğun bütün toplumsal tavır ve insanlara karşı “emin olmayarak” bakmasına ve içe dönül olmasına sebep olabilir.


Sosyalleşmeye Ailenin Etkisi


Çocuğun aile içindeki pozisyonu,çocukla ailede kurulan ilişkinin tipi, çocuğun tek,ortanca ve ya en büyük, küçük çocuk olarak aile içindeki görev ve sorumlulukları, kardeş sayısı, ailenin etkinlikleri, ailede yaşayan bireylerin cinsiyetleri de çocuğun sosyalleşmesinde etkili olan faktörlerdir.


Çocuğun ilk olarak “kabul gördüğünü” hissettiği toplumsal ortam içine doğduğu ailedir. Aile içinde reddedilen bir çocuk, yetişkinlikte bile bunun izlerini taşır.


Çocuk yetiştirme davranışları sosyalleşmeyi etkiler.Üzerine çok fazla düşülen çocuk,daha az aktif ve sosyal ilişkilerde zayıf olabildiği gibi, yeterli ilgiyi alamayan bir çocuk da, ilgi çekmek amaçlı uygunsuz sosyal davranışlar geliştirmeye başlayabilir.


Sosyalleşmeye Grubun Etkisi


Çocuğun sosyal gelişiminde ailenin olduğu kadar akran çevresinin de etkisi vardır. Çocuk için akranlarıyla oyun oynamak ve onlarla vakit geçirmek vazgeçilmez bir ihtiyaçtır, sosyalleşme için de gereklidir. Arkadaşları tarafından benimsenen bir çocuğun sosyal gelişimi daha sağlıklı olur. Arkadaşlarına gösterecek hüneri olan bir çocuk,onlar arasında kabul görür ve kendine güven kazanır.Arkadaşları tarafından reddedilen çocuk hırçın olmaya, öfkeli davranışlar sergilemeye daha meyilli hale gelebilir.


Çocuk arkadaşları arasında da kendine örnek alacağı kişiler olabilir. Genellikle olduğu grupta davranışları daha çok kabul gören, onaylanan, övülen arkadaşlarını model alma yoluna giderle, bu kişi bazen grubun lideri de olabilir. Ergenlik döneminde ise arkadaşlarının, dahil olduğu grubun etkisi daha da artar.


Arkadaş grubunun tipi de çocuk üzerinde etkilidir.Çocuk ,en beğenilen,en popüler kişiyi örnek alır.