Aygün Tuçe Ataş Randevu

Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapisi Nedir


Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapisi Nedir?

Genel olarak psikoterapi psikolojik sorun ve rahatsızlıklarda, yaşanan sorunları sözel etkileşim yoluyla çözme işlemidir. Kognitif terapi ciddi bir bilimsel altyapısı olan, etkinliği 400’den fazla araştırmayla kanıtlanmış bir psikoterapi türüdür. Kognitif terapi öncelikle bireyin güncel sorunlarına odaklanan, çözüme yönelik, zaman sınırlı, kanıta dayalı bir psikolojik tedavi yöntemidir. Kognitif terapide birey bir yandan sorunlarını çözerken aynı zamanda yaşamı boyunca kullanabileceği bilgi ve becerileri de öğrenir. Bu becerilerden bazıları , düşünce çarpıtmalarını değiştirmek, yeni inanç, düşünce sistemleri geliştirmek, işlevsel yeni davranışlar kazanmak, kişiler arası ilişkileri geliştiren yeni becerileri kazanmak olarak sayılabilir. Özetle terapide danışanların düşünce, duygu ve davranış biçimlerinde istedikleri değişimi sağlamalarına yardımcı olur.


Kognitif Davranış Terapisi Ne değildir?


Kognitif Terapi Psikoterapistin danışana uyguladığı, bir şey değildir, danışanla psikoterapistin beraberce işbirliği içinde yürüttüğü bir süreçtir. Terapide hem terapist hem de danışan oldukça aktiftir.


Kognitif terapi pozitif düşünme değildir. Kognitif terapide bireyler daha gerçekçi, işlevsel, bütünsel düşünmeyi öğrenir.


Kognitif terapinin amacı kısa vadeli rahatlama ve ya varolan semptomların azalması değil, kişinin yaşadığı sıkıntıların çözümünün yanında bireyin yaşam boyu kullanacağı bilgi, beceri ve başa çıkma yöntemlerini öğrenmesidir.


Kognitif Davranış Terapisinin Bilimsel Altyapısı


Kognitif Terapinin temelleri kognitif ve davranışçı modellere dayanır. Kognitif modele göre duygularımızı belirleyen şey olaylar, durumlar değil düşünce biçimlerimizdir. Yani olaylara bakış açımız nasıl hissedeceğimizi tayin eder.


Örneğin bir çekilişten tatil kazana biri “harika, bedava bir tatil kazandım, sonunda şehirden uzaklaşabileceğim” diye düşünürse kendini mutlu ve keyifli hissederken, başka bir kişi “ çok uzak, ya yollarda başıma bir şey gelirse” diye düşünürse kendini kaygılı ve mutsuz hissedecektir. Bu örnekten de görüleceği gibi nasıl hissedeceğimizi belirleyen şey o olaylara yüklediğimiz anlamlardır.


Kognitif modele göre bireyin düşünme biçiminin ve inançlarının oluşmasında erken dönem çocukluk yaşantıları önemli bir yere sahiptir. Aile, okul yaşantısı, akran ilişkileri gibi pek çok etmen kişiliğimizin temel parçası olan inanç sistemlerimizin oluşmasına katkıda bulunur. Günlük yaşamda yaşadığımız sıkıntılar, psikolojik sorunlar kişilik yapımızdaki inançlara etki ederek açık ve doğru düşünmemize engel olabilir. Kognitif terapi yapılan yüzlerce bilimsel araştırmanın da ispatladığı gibi kişinin düşünce biçimlerini yeniden yapılandırarak, davranış biçimlerini değiştirerek yaşadığı sorunların, sıkıntıların çözümüne yardımcı olur.


KOGNİTİF DAVRANIŞ TERAPSİNİN YAPILAN ARAŞTIRMALARLA ETKİNLİĞİNİN İSPATLANDIĞI SORUN ALANLARI


 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları(Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk )
 • Aliskanlik seklinde devam eden davranis sorunlari (ör:Tikler)
 • Bipolar bozukluk (Iki Uçlu Duygu Durum Bozukluklari)
 • Cinsel sorunlar
 • Çocukluk ve Ergenlik dönemi sorunlari
 • Depresyon
 • Esler arasi iliskiler
 • Fobiler (örn. sosyal fobi, hayvan fobileri)
 • Genel Saglik sorunlari
 • Ilaç ve alkol kullanimina bagli sorunlar
 • Iliski sorunlari
 • Kronik Agri
 • Kronik Yorgunluk Sendromu
 • Öfke
 • Ögrenme güçlügüne bagli sorunlar
 • Sizofreni ve diger psikozlar
 • Travma sonrasi stres bozuklugu
 • Uyku bozukluklari
 • Yeme bozukluklari